2018/12/04 15:49

KICS DOCUMENT. K.D.U. ジップフーディー(07-1803-0005)が、04 Limited Sazabys「Milestone」MV GENさんにご着用頂きました。